اصطلاحا ت حمل و نقل بین المللی- 02122923771 و 0919550894

اصطلاحا ت حمل و نقل بین المللی- 02122923771 و 0919550894

ارسال شده در: سه شنبه ۰۱ مهر ۱۳۹۹ , ۱۰:۲۵:۴۲ قبل از ظهر
';

(حمل ونقل بین المللی)،تریلی و ترانزیت

هواپیما،کشتی.-وتریلی کفی-باربری تریلی .،اتوبار،باربری ترانزیت/دارنده گواهی نامه ای بین المللی حمل ونقل 

تلفن:02122923771

مدیریت09129350532

*بارنامه حمل ونقل بین المللی↩: به منزله سند قرارداد حمل، رسید دریافت کالا و سند مالکیت آن است و همچنین سندی است که زمان ادعای خسارت از شرکت بیمه میتواند به عنوان پشتوانه مورد استفاده واقع شودوبیمه معتبر از بیمه ایران برای آسوده بارخود./بارنامه دراصطلاح بین المللی?کشتیرانی بارنامه را (بیل آولیدینگ) و در جاده و هواپیما CMRو در راه آهن CIM میخوانند و بارنامه مدرکی است برای حمل یک واحد مشترک 

پروفرما: سیاهه خریدی است که فروشنده از مبداء به عنوان پیشنهاد فروش یا تعیین ارزش و شرایط فروش صادر می کند که سیاهه باید به تأیید مرکز تهیه و توزیع مربوطه برسد پروفرما را پیش فاکتور نیز میگویند.

Transshipment : عبارت از روش گمرکی است که به موجب ان کالا تحت نظارت گمرکی از یک وسیله حمل و نقل ورودی به یک وسیله حمل و نقل خروجی (صدور ) در حوزه یک دفتر گمرکی که آن دفتر در عین حال دفتر گمرکی توأم است ، که هم برای واردات و هم برای صادرات اختصاص دارد.

✡باربری بین‌المللی و حمل ونقل بین المللی↩ :حمل بار از تهران به شهرهای جهان و حمل ونقل بین المللی با متفاوت بدون و بهترین رسانه ها در خدمت شما خواهد بود .حمل ونقل بین المللی زمینی،هوایی،دریایی و .... با کل تشریفات و خصومات و درگیری بار به عهده شرکت باربری حمل ونقل بین‌المللی خواهد بود 

سیف (CIF): سیف به معنای بهاء تمام شده کالا در مرکز کشور مقصد است که تشکیل میشود از بهاء کالا در شهر مبداء به اضافه هزینه بسته بندی و کرایه حمل تا بندر کشور مقصد و هزینه بیمه تا مقصد.

سی انداف (C&F): یعنی فقط بهاء کالا در مبداء به اضافه هزینه های بسته بندی و کرایه تا بندر مقصد.

کابوتاژ: عبارت است از حمل کالا از یک بندر کشور به بندر کشور دیگر و همچنین از یک گمرک به گمرک دیگر که از راه کشور همجوار صورت گیرد و برای کابوتاژ تشریفات گمرکی لازم است و دو نوع اظهارنامه گمرکی هنگام خروج کالا از بندر یا مرز و دیگری هنگام ورود به گمرک یا مرز دیگر تنظیم میشود

ویژگیهای بارنامه معتبر:#حمل ونقل بین المللی #
1*- صدور بارنامه در نسخه کامل FULL SET
2*– صدور بارنامه بدون قید و شرط ( تمیز ) CLEAN B/L
3*– ON BOARD ( روی عرشه ) حمل بالفعل کالا
4*– ذینفع بارنامه و حواله کرد آن مشخص باشد
5*– نحوه پرداخت کرایه حمل در آن ذکر شود
6*– تاریخ صدور بارنامه مشخص باشد

بارنامه فیاتا ( FIATA COMBINED TRNSPORT . B/L )
بارنامه فیاتا معتبرترین بارنامه رایج در تجارت بین الملل است و سندی است قابل معامله و انتقال براساس مقررات متحدالشکل.

عملیات ( TIR)
به حمل کالا از یک اداره گمرک خروجی به یک اداره گمرک مقصد به موجب روش موسوم به روش تیر گویند.
محدوده عمل در TIR 1 1- بدون بارگیری مجدد در بین راه و حین عبور از یک یا چند مرز بین گمرک خانه مبداء و مقصد انجام شود.
۲- عملیات حمل بین آغاز و پایان تماما” یا قسمتی از آن از طریق جاده باشد.
( CMR )
حمل بین المللی کالا از طریق جاده و با وسیله نقلیه زمینی است و باید محل دریافت و تحویل کالا در۲کشور مختلف باشد و حداقل یکی از طرفین عضو کنوانسیون باشد.

گواهی مبدا ( CERTIFICATE OF ORIGIN )
سندی است که دلالت بر محل ساخت کالا دارد و توسط اتاق بازرگانی کشور سازنده کالا و به تقاضای صادرکننده تنظیم و تصدیق میشود.

کارنه تیر(TIR CARNET )
این اصطلاح یعنی دفترچه ترانزیت کالا از یک گمرک مبداء در یک کشور به گمرک مقصد در کشور دیگر.

( کارنه دوپاساژ CARNET DE PASSAGES EN DOUANE ) در حقیقت گذرنامه وسیله حمل و نقل جاده ای است که بعنوان ورود موقت به کشور یا کشورهایی که مسافرت میکند- ممکن است برای حمل کالا – اشخاص یا بعنوان اتومبیل سواری برای گردش یا انجام اموری که در نظر است موقتا” برای ورود به کشوری ازآن استفاده شود.
قاعده صدور بارنامه بین المللی این است که مفاد و متن این گونه اسناد بر اساس یکی از کنوانسیونهای بین المللی حمل و نقل تنظیم می شود.

( CIM )
بارنامه ای که برای حمل و نقل کالا به کشورهای خاور نزدیک و اروپا در چهار چوب تعرفه TEAبوسیله راه آهن صادر میشود.

بارنامه ( SMGS )
برای حمل و نقل بین المللی حمل بار با واگن از / به کشورهای مستقل مشترک المنافع صادر میشود.

انیکوترمز (شرایط بازرگانی المللی) (۲۰۰۰) Delivered At Frontier
گروه E) )نقطه عظیمت

EXWORKS, تحویل کالا در محل عزیمت

گروه (F) قسمت اعظم کرایه پرداخت نمی شود

FCA - Free Carrier
تحویل کالا در محل مقرر به حمل کننده

FAS - Free Along Side Ship
تحویل کالا در کنار کشتی

FOB - Free On Board
تحویل کالا روی عرشه کشتی
گروه (C) قسمت اعظم کرایه پرداخت می شود

CFR - Cost and Freight
قیمت کالا و کرایه تا بندر مقصد

CIF - Cost Insurance And Freight
قیمت کالا ، کرایه و بیمه تا بندر مقصد

CPT - Carriage paid To
پرداخت کرایه حمل کالا تا مقصد

CIP - Carriage and Insurance Paid To
پرداخت کرایه حمل و بیمه کالا تا مقصد
گروه (D) نقطه ورود کالا

DAF
تحویل کالا در مرز

DES - Delivered Ex Ship
تحویل کالا روی عرشه کشتی در بندر مقصد

DEQ - Delivered Ex Quay
تحویل کالا روی اسکله در بندر مقصد

DDU - Delivered Duty Un Paid
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد بدون ترخیص و بدون پرداخت حقوقی و عوارض گمرکی

DDP - Delivered Duty Paid
تحویل کالا در محل مقرر در مقصد با ترخیص و با پرداخت حقوقی و عوارض گمرکی

تلفن :88761833 --- 22923771

مپبایل : 09129350532

،،باربری بین المللی ،،،حمل ونقل بین المللی،،،